Všeobecné obchodní podmínky

Sídlo firmy:

365boxers s.r.o.
Oradourská 147
273 54 Lidice

Provozovatel:

365boxers s.r.o.
IČO: 28256891
DIČ: CZ28256891

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi provozovatelem 365boxers s. r. o., IČ: 28256891, dále jen 365boxers a jeho obchodními partnery i ostatními zákazníky (tj. spotřebiteli), dále jen kupující, v oblasti prodeje zboží ze sortimentu firmy 365boxers.

365boxers si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku (dle ust. §52 a násl.), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2) Objednávání zboží

Zboží je možno objednávat jedině prostřednictvím internetového obchodu www.365boxers.cz

Osobní údaje kupujícího

Kupující (tzn. fyzické i právnické osoby) při zahájení obchodních vztahů předávají prodávajícímu potřebné fakturační údaje (tj. např. fakturační a dodací adresa a email), nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě které chtějí mít uvedeny na prodejních dokladech.

Informace o zákaznících shromažďujeme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od našich zákazníků užíváme výlučně pro vnitřní potřebu 365boxers, přičemž je zásadně neposkytujeme třetím osobám či subjektům. Jedinou výjimku v této souvislosti představuje externí dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá 365boxers s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje je možné na žádost zákazníka vymazat z databáze.

Postup při nákupu

Všechny informace týkající se prodávaného zboží si kupující může přečíst a prohlédnout na stránkách www.365boxers.cz

Potvrdí souhlas s obchodními podmínkami.

Kupujícímu dorazí email potvrzující přijetí jeho objednávky.

Během 48 hodin (v pracovní dny) kupující obdrží email, vyřizující jeho objednávku. Zde kupující nalezne údaje nutné k platbě. (číslo účtu, variabilní symbol). V případě dobírky, informace o zaslání. V případě objednávky zboží, které není na skladě, nebo je vadné 365boxers informuje kupujícího a vyhrazuje si právo objednávku zrušit.

Potvrzením objednávky se kupující zavazuje k uhrazení částky za objednané zboží. Kupující v této fázi může zrušit objednávku písemně, emailem, nebo telefonicky.

Platbou na dobírku, se kupující potvrzením objednávky zavazuje k převzetí dobírky a uhrazení příslušné částky. Pokud zboží na dobírku nebude kupujícím převzato, je povinnen uhradit náklady na poštovné a balné.

3) Cena

Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. 365boxers si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit ceny zboží. Cenu zboží vidí zákazník na nepřehlédnutelném místě v internetovém obchodě, hned u vystaveného zboží. Celkovou cenu má zákazník neustále pod kontrolou.

4) Informace o produktech

Všechny potřebné informace o produchtech kupující nalezne na stránkách www.365boxers.cz Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či certifikátů a patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5) Platební podmínky

Platba na dobírku - využíváme pouze služeb České pošty. Při převzetí zásilky zaplatíte doručovateli fakturovanou částku. Kupní cena se považuje za uhrazenou při doručení zboží poštou (platbu přebírá pošta).

Dobírka:
Pokud kupující nepřevezme objednané zboží, je povinnen uhradit náklady na poštovné a balné.

6) Dodací podmínky

Při uzavírání objednávky bude kupující informován o celkové částce za poštovné a balné.

  • Zboží zasíláme pouze pomocí České pošty.
  • Poštovné a balné je uvedeno v sekci Poštovné a balné.
  • Dodací lhůta České pošty je zhruba 2-5 pracovních dní.

7) Výměna zboží

Kupující má možnost zakoupené zboží vyměnit za jiné a to bez udání důvodu, do 14 dnů od převzetí zboží.

Zboží lze měnit pouze za zboží ve stejné cenové relaci.

Kupující je povinen informovat předem o výměně prodávajícího, emailem nebo telefonicky. Poté zašle zboží zpátky do sídla 365boxers. Zboží musí být čisté, nepoškozené a nenošené.

Prodávající zboží vymění dle přání kupujícího, pokud bude požadované zboží na skladě. Pokud zboží na skladě nebude, prodávající vrátí peníze. Poštovné hradí kupující.

Pokud se výměna týká velikosti, poštovné k nám hradí kupující. Poštovné a balné zpět k němu je ZDARMA

8) Vrácení zboží

Kupující má možnost zakoupené zboží vrátit a to bez udání důvodu do 14 dnů, od potvrzení objednávky. Kupující je povinen o svém záměru nejdříve informovat firmu 365boxers, emailem nebo telefonicky. Po té zboží zašle zpět do 365boxers. Zboží musí být nepoškozené, čisté a nenošené. Po obdržení zásilky 365boxers zašle kupujícímu zpět uhrazenou částku za zboží. Poštovné a balné hradí kupující.

9) Záruční podmínky

Záruční podmínky za jakost zboží vycházejí z ustanovení Obchodního zákoníku (§429 - 441).

10) Závěrečná ustanovení

Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají obchodních případů vzniklých při nákupu zboží v internetovém obchodě www.365boxers.cz.

11) Platnost podmínek

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti při zveřejnění na E-shopu www.365boxers.cz